Együttműködés más ügynökségekkel

Az Európai Unió ügynökségei

Az EU-OSHA aktívan együttműködik az alábbi uniós ügynökségekkel:

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)           
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP)           
Európai Képzési Alapítvány (ETF)           
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)           
Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA)          
Alapjogi Ügynökség (FRA)           
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

Mit tesznek az uniós ügynökségek Önökért?

Nézze meg ezt a videót arról, miként járulnak hozzá az uniós ügynökségek az európai társadalom jólétéhez.

 

Az uniós ügynökségek és a közös vállalkozások vezetőinek együttes nyilatkozata: Zéró tolerancia a szexuális zaklatással szemben

Az EU-OSHA zéró toleranciát hirdet a szexuális zaklatás, a nemi alapú erőszak és a munkahelyi zaklatás bármilyen formája ellen.

Az EU-OSHA 2018. március 8-án írta alá az uniós ügynökségek közös nyilatkozatát, amely a nemek közötti egyenlőség és a munkahelyi egyenlő bánásmód elveire építve támogatja valamennyi munkavállaló egészségét, biztonságát és jóllétét.

Az uniós ügynökségek és a közös vállalkozások vezetőinek együttes nyilatkozata: Zéró tolerancia a szexuális zaklatással szemben

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) közötti egyetértési megállapodás

Az EU-OSHA és az Eurofound közötti egyetértési megállapodás meghatározza a szoros együttműködés területeit. Ezeket úgy választották ki, hogy mindkét ügynökség számára a lehető legnagyobb hasznot teremtsék, és elkerüljék a tevékenységek közötti átfedéseket a közös érdekű területeken.  
A jelenlegi egyetértési megállapodás 2007 februárjában lépett hatályba

Az EUROFOUND és az EU-OSHA közötti egyetértési megállapodás 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) közötti együttműködési keret

Az EU-OSHA és az EIGE közötti együttműködési keret célja a két ügynökség közötti hatékony együttműködés biztosítása és a párhuzamos tevékenységek elkerülése.

Az EU-OSHA és az EIGE közötti együttműködési keret 

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) közötti egyetértési megállapodás

Ezen egyetértési megállapodás célja, hogy a megerősített együttműködésen és különösen az aktív információcserén keresztül fokozza az együttműködést az ECHA és az EU-OSHA között a szinergiák kialakítása és a közös érdekű kérdésekben folytatott tudásmegosztás érdekében.  
Az egyetértési megállapodás 2010. május 5-én lépett hatályba.

Az ECHA és az EU-OSHA közötti egyetértési megállapodás 

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) közötti együttműködési keret 

Szándéknyilatkozat a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW), az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA) közötti együttműködésről

Kommunikációs partnerségi projekt

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják Európa gazdaságának gerincét: az EU-ban az összes vállalkozás 99%-át teszik ki. Mintegy 100 millió embert foglalkoztatnak, Európa GDP-jének több mint felét termelik meg, és kulcsszerepet játszanak abban, hogy a gazdaság minden ágazatában hozzáadott értéket biztosítsanak. A kkv-k innovatív megoldásokat kínálnak az olyan kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, az erőforrás-hatékonyság és a társadalmi kohézió, és segítenek elterjeszteni ezeket az innovációkat Európa valamennyi régiójában. Ezért központi szerepet játszanak az EU fenntartható és digitális gazdaságra való kettős átállásában. Nélkülözhetetlen hozzájárulást nyújtanak Európa versenyképességéhez és jólétéhez, az ipari ökoszisztémákhoz, a gazdasági és technológiai szuverenitáshoz, valamint a külső sokkhatásokkal szembeni ellenállóképességhez.

2015-ben a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság (jelenleg a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW)), a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (jelenleg az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA)) és az EU-OSHA közötti új együttműködési nyilatkozat elősegítette az Enterprise Europe Network (EEN) hálózattal való hivatalos partnerség létrejöttét.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Az Enterprise Europe Network (EEN) nemzetközi szinten segíti a vállalkozások növekedését és innovációs törekvéseit. Ez a világon a legnagyobb, a nemzetközi ambíciókkal rendelkező kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) támogató hálózat.

A Hálózat az egész világon aktív. Az üzleti támogatásban mutatott kiválóságuk miatt elismert tagszervezetek szakértőit tömöríti magában.

A kommunikációs partnerségi projekt célja annak tudatosítása, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem mennyire fontos a kis- és középvállalkozások számára, valamint nemzeti és regionális szinten egyszerű hozzáférés biztosítása a kis- és középvállalkozások részére a hasznos információkhoz és kapcsolatokhoz, ideértve a nemzeti partneri találkozókat, a figyelemfelkeltő anyagokat és az olyan egyéb tevékenységeket, mint az EEN munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díja.

Az EEN tagjai a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW), az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA) és az EU-OSHA nemzeti fókuszpontjai mellett az EU-OSHA célkitűzéseinek megvalósítását segítő legfontosabb partnerek.