EU-OSHA Glosszáriumok

Az EU-OSHA többnyelvű glosszáriumai a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kifejezéseket foglalják magukban, szakterületek vagy ismeretek szerint csoportosítva. A szavak ábécésorrendben szerepelnek a definícióikkal együtt.

Az EU-OSHA az „Egészséges munkahelyek” kampány keretében készítette el ezeket a glosszáriumokat az egyes kampányok szempontjából lényeges kulcsfogalmak következetes kommunikációjának biztosítása érdekében. A glosszáriumok szakszavakat és fogalommeghatározásokat tartalmaznak az adott területeken leggyakrabban használt fogalmakhoz kapcsolódóan.