Vezetés és dolgozói részvétel

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Az erős, hatékony és látható vezetés elengedhetetlen a helyes munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából. Ugyanez fordítva is igaz: a helyes munkahelyi biztonság és egészségvédelem nélkülözhetetlen a vállalat sikeréhez.

A munkavállalók balesetekkel és megbetegedésekkel szembeni védelme nem csupán jogi és etikai kérdés, hanem a növekedést és a gyarapodást támogató vállalkozások ismérve.

Kockázatcsökkentés felülről lefelé

A vállalatvezetők – felső vezetés, igazgatók és/vagy igazgatótanács – feladata a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzése. Ez a következőkkel valósítható meg:

 • Elkötelezettség hatékony munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítási stratégia iránt, illetve az ezzel kapcsolatos tájékoztatás
 • Kiválóan működő biztonsági és egészségvédelmi irányítási rendszerek kifejlesztése
 • Az ilyen rendszerek teljesítményének figyelemmel kísérése
 • Példamutató magatartás a biztonsági eljárások folyamatos betartásával
 • A munkavállalók ösztönzése a megfelelő biztonsági és egészségvédelmi előírások betartására

A rossz vezetés ára

A nem hatékony vagy nem létező vezetés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kapcsán balesetekhez vagy akár halálos kimenetelű balesetekhez, illetve rossz mentális vagy fizikai egészségi állapothoz vezethet a munkavállalók körében. Sértheti a vállalat jó hírnevét. A rossz vezetés valójában például a betegszabadságok, a kiesett munkaidő és a kifizetett kártérítés miatt jelentős pénzügyi költségekkel járhat.

A helyes munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vezetés révén ezzel szemben:

 • megelőzhetők a balesetek és a megbetegedések;
 • javul a termelékenység és a hatékonyság;
 • javul a munkamorál;
 • a vállalatok új szerződéseket nyerhetnek el, és jól képzett munkavállalókat vonzhatnak.

Főszerepben a biztonság és az egészség

Néhány egyszerű lépést követve biztos lehet abban, hogy az Ön vállalatában megfelelő a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vezetés. Íme néhány gyakorlati tipp a az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatalának útmutatójából:

 • Rendszeresen végezzen kockázatértékelést, és intézkedjen az eredményeknek megfelelően.
 • Mindig vegye figyelembe az új munkavállalók felvételének, illetve az új folyamatok és munkamódok bevezetésének biztonsági és egészségvédelmi vonatkozásait.
 • A látható vezetés hatékony. Gondoskodjon arról, hogy a vezetőség rendszeresen látogatást tegyen a munkavégzés helyén, és beszéljen a munkavállalókkal a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos problémákról és megoldásokról.
 • Legyen elkötelezett a biztonsági és egészségvédelmi kérdések iránt: ügyeljen arra, hogy ezek a kérdések mindig szerepeljenek az igazgatótanácsi értekezletek napirendjében.
 • Gondoskodjon a vezetők biztonsági és egészségvédelmi képzéséről, közben pedig hangsúlyozza a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fontosságát.

Közös munka: a munkavállalók bevonása

A helyes munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vezetés sikerének egyik kulcsa a munkavállalók bevonása. A munkáltatók jogi kötelessége konzultálni a munkavállalókkal a biztonsági és egészségvédelmi kérdésekről. A minimumkövetelmények túlteljesítésének azonban több előnye is van. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás nagyobb eséllyel válik sikeressé, ha ösztönzi a munkavállalók aktív részvételét, és párbeszédet kezdeményez a munkavállalók és a vezetőség között.

Az EU-OSHA 2012-ben kétéves kampányt indított el a témával kapcsolatban 2012–2013. évi „Egészséges munkahelyek” kampány – Együtt a kockázatok megelőzéséért címmel.

A kampányt egy teljesítményértékelő rendezvény zárta. A vezetőségi képzéssel és a vállalati biztonsági és egészségvédelmi kultúrával is foglalkozó műhelytalálkozókon a kampány partnerei bevált módszereket osztottak meg egymással. További információk: a rendezvény programjának összefoglalója.