„Egészséges munkahelyek”kampányok

Legfőbb figyelemfelkeltő eszközünket az „Egészséges munkahelyek” elnevezésű kampányaink jelentik. E kampányok a legfontosabb eszközei annak, hogy üzenetünk Európa-szerte eljusson a munkahelyekhez.

Az „Egészséges munkahelyek” kampányok üzenete a következő: A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Az EU-OSHA ingyenes gyakorlati útmutatókkal és eszközökkel segíti Önt és a vállalkozásokat. Minden kampány magában foglalja az Egészséges Munkahelyek Helyes Gyakorlat Díjakat és az Egészséges Munkahelyek Filmdíjat is.

Ezek a kampányok jelenleg a maguk nemében a legnagyobbak a világon. Ha van kedve, csatlakozzon, és szervezze meg saját kampányát a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó kampány eszköztára segítségével!

A korábban „Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hetei” elnevezésű, napjainkban „Egészséges munkahelyek” névvel illetett kampány megrendezésére 2000 óta kerül sor.

Tudjon meg többet az alábbi kampányokról.

2023 - 2025: Munkavédelem a digitalizált világban

A 2023–2025-ös „Egészséges munkahelyek” kampány felhívja a figyelmet az új digitális technológiáknak a munkára és a munkahelyekre gyakorolt hatására, valamint a kapcsolódó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívásokra és lehetőségekre. A kampány továbbá lehetőséget biztosít a helyes gyakorlati megoldások cseréjére.

Az EU 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretének a munkával összefüggő halálesetek tekintetében alkalmazott Vision Zero („zéró-elképzelés”) megközelítésével és az európai digitális stratégia célkitűzéseivel összhangban a kampány célja a munkahelyi biztonságnak és egészségvédelemnek a tágabb uniós szakpolitikai vitába helyezése, figyelembe véve a társadalmi nemi dimenziót, valamint a fokozott kockázatnak kitett munkavállalói csoportok igényeit.

Öt kiemelt terület fogja össze a kampányt:

  • Digitális platformalapú munkavégzés
  • Fejlett robotika és mesterséges intelligencia
  • Távmunka
  • Intelligens digitális rendszerek
  • Munkavállalók irányítása mesterséges intelligenciával

A kampány főként A digitalizációra vonatkozó 2020–2023-as munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi áttekintés megállapításain és forrásain alapul, de az EU-OSHA más területeken végzett kutatásait is tartalmazza, például előrejelzési tanulmányokat és a Megfelelés-támogatásra vonatkozó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi áttekintést.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

A 2020–22. évi kampány középpontjában a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSD‑k) megelőzése áll. 

Az MSD‑k Európában továbbra is a munkával kapcsolatos egészségügyi problémák leggyakoribb típusai.

A testtartással kapcsolatos kockázatok, az ismétlődő mozgásnak vagy fárasztó, illetve fájdalmas pozícióknak való kitettség, a nehéz terhek cipelése vagy mozgatása: ezek mindegyike olyan, gyakori munkahelyi kockázati tényező, amely MSD-t idézhet elő. Mivel a munkával kapcsolatos MSD‑k igen elterjedtek, egyértelmű, hogy e problémák megelőzési módjainak tudatosítása érdekében többet kell tenni.

A kampány az említett állandó probléma okairól ad átfogó képet. Célja a témakörrel kapcsolatos minőségi információ terjesztése, a probléma kezelésével kapcsolatos integrált megközelítés ösztönzése és a munkahelyeken segítséget jelenthető gyakorlati eszközök és megoldások felkínálása. 

Tudjon meg többet a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedésekről!

2018–2019: Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése

A veszélyes anyagoknak való kitettség sokkal gyakoribb az európai munkahelyeken, mint ahogyan a legtöbb ember gondolja, és többet kell tenni annak érdekében, hogy a munkavállalók védve legyenek az ilyen veszélyekkel szemben. Az Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a munkahelyi veszélyes anyagokra és az ilyen anyagok okozta kockázatokra, valamint hogy kampányanyagok terjesztésével, egyúttal promóciós tevékenységekkel és aktív szerepvállalással megteremtse a megelőzés kultúráját. A kampány részeként tudásbázis jött létre a veszélyes anyagok hatékony kezelésének módjairól, amely a meglévő jogi és politikai kerettel kapcsolatos információkat, bevált gyakorlati megoldásokat, eszközöket és módszereket, valamint sikeres kommunikációs és figyelemfelkeltő tevékenységekkel kapcsolatos ötleteket egyaránt tartalmaz.

A kampány kiemelten foglalkozik a veszélyeztetett csoportokkal, az anyagok helyettesítésével és a rákkeltő anyagokkal és a munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedésekkel, amelyek a halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedések legnagyobb hányadát teszik ki az Unióban. A kampány egyik folyományaként az EU-OSHA továbbra is a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemterv – az ilyen expozíciók csökkentésére irányuló európai cselekvési rendszer – aktív partnere marad.

Tudjon meg többet a veszélyes anyagok biztonságos munkahelyi kezeléséről!

2016–2017: Egészséges munkahelyet minden életkorban!

Az „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” elnevezésű kampány a fenntartható munkát, vagyis az egyén életének kezdetétől az élete végéig támogatja a biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítását. Mivel Európában a munkaerő öregszik és a nyugdíjkorhatár nő, minden korábbinál fontosabbá vált a biztonságos, egészséges és tisztességes munkafeltételek biztosítása. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy hosszabb ideig dolgozzanak, és jó egészségi állapotban menjenek nyugdíjba.
A kampány hangsúlyozza a munkahelyi egészségvédelem és biztonság idősödő munkavállalókkal összefüggésben történő kezelésének módjait, és ösztönzi az információk és bevált gyakorlatok cseréjét. Európában a demográfiai változás a legtöbb munkahelyre hatással van. A vállalkozások és szervezetek azonban a fenntartható munka biztosítását célzó intézkedések bevezetése révén minimálisra csökkenthetik a kedvezőtlen hatásokat és növelhetik a termelékenységet, ezáltal pedig a munkát mindenki számára biztonságosabbá és egészségesebbé tehetik. 

 Tudjon meg többet az idősödés és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság összefüggéseiről!

2014–2015: Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt!

A rossz pszichoszociális munkakörnyezet igen kedvezőtlen hatásokkal lehet a munkavállalók egészségére.

Pszichoszociális kockázatok minden munkahelyen előfordulnak, de még kevés erőforrás ráfordításával is eredményesen értékelhetők és kezelhetők. A kampány támogatást és iránymutatást nyújt a munkavállalók és a munkáltatók számára a munkával kapcsolatos stressz és a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez, valamint előmozdítja az ezt elősegítő praktikus és felhasználóbarát eszközök alkalmazását.

 Tudjon meg többet a pszichoszociális kockázatokról és a munkahelyi stresszről!

2012–2013: Együtt a kockázatok megelőzéséért

Az Ügynökség 2012–2013-as kampánya a kockázatmegelőzést helyezi előtérbe. A megelőzés egyszerűen a munkavégzéssel összefüggő kockázatok kezeléséről szól, amelynek végső célja a munkavégzéssel összefüggő balesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése.

A kockázatkezelés felelősségét alapvetően a munkáltatók és a felső vezetés viseli, a munkavállalók aktív részvétele nélkül azonban erőfeszítéseik kudarcra vannak ítélve.

Ezért ez a kampány különös hangsúlyt fektet a felső vezetés és a tulajdonosok általi irányítás és az aktív munkavállalói részvétel együttes működésének fontosságára.

Tudjon meg többet az irányításról és a munkavállalói részvételről!

2010–2011: Biztonságos karbantartási munka

A karbantartás nagyon gyakori tevékenység: minden iparágban minden munkahelyet és minden szinten mindenkit érint (nem csak azokat a munkavállalókat, akiknek munkaköri leírásában szerepel a „karbantartás”).

A kampány a biztonságos karbantartás fontosságát hangsúlyozza, mivel az a munkahelyi egészségvédelem és biztonság egyik kulcseleme.

Miközben a konkrét részletek iparágak szerint változnak (például a használt géptípusoktól függően), a megfelelő karbantartásra vonatkozóan vannak olyan elvek, amelyek Európa valamennyi munkahelyén közösek.

Kampánycélkitűzések:

  • figyelemfelhívás a karbantartásnak a munkavállalók biztonsága és egészsége tekintetében betöltött fontos szerepére, a karbantartással kapcsolatos kockázatokra és a karbantartás biztonságos elvégzésének szükségességére;
  • figyelemfelhívás a munkáltatóknak a biztonságos karbantartás végrehajtására vonatkozó jogi és egyéb kötelezettségeire, valamint a biztonságos karbantartás üzleti érveire;
  • a karbantartás területén a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás megfelelő kockázatértékelésen (az „öt alapelven”) alapuló, egyszerű, strukturált megközelítésének népszerűsítése.

A végső cél természetesen az, hogy a kampány hozzájáruljon a nem megfelelő karbantartás vagy a karbantartás elmaradása miatt sérülést szenvedett vagy megbetegedett emberek számának csökkenéséhez, jelenleg és a jövőben is.

További információ:

2008–2009: Kockázatértékelés

A kockázatértékelés a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás alapja.

A kampány legfőbb célja az integrált kockázatkezelési hozzáállás előtérbe helyezése: segítségnyújtás a szervezeteknek a kockázatértékelés szisztematikus megvalósításában és az eredmények gyakorlati alkalmazásában.

Emellett arra is hivatott, hogy megismertesse azokat a jogi kötelmeket, amelyeknek a munkáltatóknak meg kell felelniük a kockázatértékelés elvégzése során, illetve eloszlassa azt a tévhitet, amely szerint a kockázatértékelés szükségképp bonyolult, bürokratikus vagy csak szakértők által elvégezhető eljárás. A kampány egyszerű, lépésenkénti megközelítést javasol, miközben a munkavállalókat is bevonja a folyamatba és épít a véleményükre.

Az Online interaktív kockázatértékelési eszközünk (OiRA) e kampánynak köszönheti létét: a munkahelyi egészségvédelem és biztonság mikro- és kisvállalkozások körében történő népszerűsítésével kapcsolatos kihívásokra adott 21. századi válasznak tekinthető. Az OiRA projekt kis méretű cégek ezreinek segíthet a kockázatértékelés egyszerű és költséghatékony végrehajtásában szerte az Unióban.

További információ:

2007–2008: Az Egészséges munkahelyek kezdeményezés

Az Egészséges munkahelyek kezdeményezés célja annak biztosítása, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkáltatói és dolgozói könnyen tájékozódhassanak arról, miként tehetik biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé munkahelyüket.

A projekt 12 európai tagállamban futott, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Máltán, Lengyelországban, a Szlovák Köztársaságban, Szlovéniában, Bulgáriában és Romániában, valamint Törökországban és Horvátországban.

A kampány a következő üzenetet kívánta eljuttatni a kkv-khoz: „A biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak!”

Tudjon meg többet a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi egészségvédelméről és biztonságáról!

2007: „Enyhítsünk a terheken!” (váz- és izomrendszeri megbetegedések)

A testben található izmokat, ízületeket, ínakat, szalagokat és idegeket érintő váz- és izomrendszeri megbetegedések a munkától való távollét elsődleges okai gyakorlatilag az összes európai uniós tagállamban.

A kampány az integrált vezetői hozzáállást népszerűsíti a probléma kapcsán, és azt a gondolatot emeli ki, hogy a munkáltatóknak, a munkavállalóknak és a kormányzatnak együtt kell fellépnie a váz- és izomrendszeri megbetegedések ellen.

A „terhek kezelésének” koncepcióját hangsúlyozza: nem pusztán a mozgatni kívánt terhet kell figyelembe venni, de a környezeti tényezők miatt a testet érő igénybevételt és a feladat elvégzésének tempóját is.

A kampány kiemeli a váz- és izomrendszeri megbetegedésben szenvedő, illetve azon a múltban átesett munkavállalók megtartásával, rehabilitációjával és munkába való visszatérésével kapcsolatos kérdések kezelésének fontosságát is.

Tudjon meg többet a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedésekről!

2006: Biztos kezdet! – Fiatal munkavállalók

Ennek a kampánynak a célja, hogy a fiatalok biztonságos és egészséges módon kezdjék meg munkával töltött éveiket.

A fiatalok különösen érzékenyek a munkahelyi körülményekre, amelyek gyakran nem megfelelőek a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából.

Ugyanakkor a fiatal munkavállalókat érintő egészségügyi problémák és balesetek közül sok megelőzhető lenne, és a fiatalok befogadóak a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tudnivalók tekintetében, hajlandóak fellépni a kockázatok kiküszöböléséért, ha tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.

Ez a kampány magában foglalja a munkahelyi, iskolai és felsőoktatási kockázattudatosság fiatalok és munkáltatók körében való népszerűsítését: a fiatalokat korai életkorban igyekszik megszólítani, hogy kifejlődjön bennük a kockázatmegelőzés kultúrájának szemlélete.

Tudjon meg többet a fiatalokról és a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről!

2005: Elég a zajból!

Nem csak az iparban, például az építőiparban vagy a gyártóiparban dolgozók vannak veszélyben. A zaj a gyáraktól a farmokig, a telefonos ügyfélszolgálati központoktól a koncerttermekig számos munkakörnyezetben jelenthet problémát.

A „Munkahelyi zajártalom – a hallásunknál nagyobb a tét” mottójú kampány a munkahelyi zajártalom kezeléséről szól.

Tudjon meg többet a zajártalmakról a OSHwiki oldalon!

2004: Biztonságban építkezni

Az építőipar az egyik legnagyobb európai ágazat.

Sajnálatos módon kiemelkedően rosszak a mutatói a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet illetően, és ez a vállalatoknak és az adófizetőknek eurómilliárdokba kerül évente, az iszonyatos mértékű emberi szenvedésről nem is beszélve.

A kampány segíteni szeretne az ágazatban érdekelt feleknek abban, hogy biztonságosabb, egészségesebb és termelékenyebb munkakörnyezetet teremthessenek.

További információ: OSHwiki

2003: Veszélyes anyagok – bánjon velük óvatosan!

Európában alkalmazottak milliói dolgoznak veszélyes anyagokkal, és ha nem kezelik kellő körültekintéssel a lehetséges kockázatokat, akkor az ilyen munka számos különféle módon veszélyeztetheti a munkavállalók egészségét.

Az európai jogszabályok meghatározzák a munkáltatók kötelességeit e kockázatok kezelése kapcsán, és mind a munkavállalók, mind a munkáltatók részére hatalmas mennyiségű tájékoztató anyag áll rendelkezésre, ám a munkavállalók egészségét csak úgy óvhatjuk meg, ha a gyakorlatban is betartjuk ezeket az előírásokat.

A kampány kiemelt célja, hogy tájékoztasson a kockázatokról, és elősegítse a veszélyesanyag-használat egészségügyi kockázatainak csökkentését célzó konkrét intézkedések meghozatalát.

Tudjon meg többet a veszélyes anyagok biztonságos munkahelyi kezeléséről!

2002: Munkahelyi stressz

A stressz éves szinten munkanapok millióinak kiesését okozza.

Túlságosan sokan szenvednek tőle némán, és csak nagyon kevés vállalat méri föl, milyen mértékben befolyásolja a stressz az üzleti teljesítményt.

A kampány középpontjában a munkahelyi stressz megelőzése és kezelése áll.

Tudjon meg többet a pszichoszociális kockázatokról és a munkahelyi stresszről!

2001: A siker nem véletlen

Minden évben több ezer ember hal meg munkahelyi baleset következtében az Európai Unióban, és több millióra tehető az olyan balesetek száma, amelyek miatt a munkavállalók három napnál hosszabb időre kiesnek a munkából.

A probléma különösen akut a kis- és középvállalkozások esetében.

A kampány a munkahelyi balesetek megelőzésére összpontosít.

Tudjon meg többet a témáról az OSHwiki oldalon!

2000: Fordíts hátat a váz- és izomrendszeri megbetegedéseknek!

A váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSD-k) a munkavégzéssel összefüggő leggyakoribb egészségügyi problémák közé tartoznak, amelyek európai munkavállalók millióit érintik az összes foglalkoztatási ágazatban, ráadásul eurómilliárdokba kerülnek a munkáltatóknak.

Ugyanakkor e megbetegedések nagy részét a meglévő biztonsági és egészségügyi előírások és a helyes gyakorlatokra vonatkozó útmutatások betartásával meg lehetne előzni, illetve mérsékelni lehetne.

Az EU-OSHA első kampányainak középpontjában a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos kockázatok hatékony kezelése állt.

Tudjon meg többet a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedésekről!