Németország

A német munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén kettős struktúra működik. A struktúrába az állami biztonsági és egészségvédelmi szervezetek (szövetségi és tartományi szinten), valamint az autonóm balesetbiztosítási intézmények tartoznak. Az állam (szövetségi és tartományi szinten) feladat a jogszabályok, rendeletek megalkotása és az állami intézmények működési szabályainak megfogalmazása. A balesetbiztosító intézmények saját balesetmegelőző szabályzatot adnak közzé, miután a szövetségi és tartományi kormányok megvizsgálták és jóváhagyták igényeiket.Az adott tartomány állami felügyeleti hatóságai és a balesetbiztosítási intézmények tisztviselői felügyelik a tevékenységeket és tanácsot adnak.A német közös egészségvédelmi és munkavédelmi stratégiát (GDA) a szövetségi és tartományi kormányok, valamint a balesetbiztosítók azért dolgozták ki, hogy a munkahelyen dolgozók biztonsága és egészségének a védelme egyezményes és rendszeresen alkalmazott munkavédelmi szakpolitika keretében fenntartható, javítható és fejleszthető legyen. A GDA résztvevői a munkahelyi megelőzés terén a jövőben az eddiginél szorosabb együttműködés segítségével koordinálják tevékenységeiket, a közösen egyeztetett munkavédelmi célok alapján.A németországi munkahelyi biztonság és egészségvédelem kettős rendszere fennmarad, de az állami balesetbiztosítási intézmények felügyeleti szervei és a tartományi munkavédelmi hatóságok közti együttműködés a jövőben szorosabbá fog válni a tanácsadás és a felügyeleti felelősségi körök gyakorlása tekintetében.


Focal points' contact details