Cseh Köztársaság

A Cseh Köztársaságban a munkahelyi biztonság, egészségvédelem és jó közérzet ügye elsősorban a Munkaügyi és Szociális Minisztérium hatáskörébe tartozik. Ennek a minisztériumnak a feladata a szociális partnerekkel és a Cseh Köztársaság Egészségügyi Minisztériumával folytatott párbeszéd fenntartása is. Kisebb mértékben még a Cseh Bányászati Hivatal és a Nukleáris Biztonsági Állami Hivatal is felelős a témáért.

A munkaügyi ellenőrzéssel foglalkozó Állami Munkaügyi Felügyelőség és regionális felügyelőségei érvényesítik a munkahelyi biztonsággal és feltételekkel kapcsolatos követelményeket. A Cseh Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának részét képező Munkahelyi Egészségvédelemért Felelős Állami Hivatal felel a munkahelyi egészségügyi normák betartásáért. A Cseh Bányászati Hivatal szerez érvényt a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi normáknak a bányaiparban, illetve robbanóanyagok használata esetén. A Nukleáris Biztonsági Állami Hivatal felelős az ionizáló sugárzással kapcsolatos szabályozásért.

A háromoldalú Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanács, a cseh kormány tanácsadó szerve, koordinálja számos állami hivatal és szociális partner tevékenységét a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. A Tanács elnöke a Munkaügyi és Szociális Miniszter.

A cseh fókuszpont koordinálja és igazgatja a nemzeti munkahelyi biztonság és egészségvédelmi hálózatot. A cseh Munkahelyi Biztonsági Kutatóintézet (VUBP) és a Nemzeti Közegészségügyi Intézet (SZU) munkahelyi jóléttel foglalkozó tudásközpontok. Munkahelyi biztonsággal, egészségvédelemmel és közérzettel kapcsolatos információkat gyűjtenek és kapcsolódó kutatásokat végeznek.

Focal points' contact details