Lengyelország

Lengyelországban a biztonságos és egészséges munkahelyi feltételekhez való jogot biztosító alapjogszabály a Lengyel Köztársaság alkotmánya. Ezen jog érvényesítésének módját a munka törvénykönyve határozza meg. A törvénykönyvben a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén az alaprendelkezések a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozóan a X. szakaszban, a nők munkahelyi védelmére vonatkozóan a VIII. szakaszban, a fiatalok munkahelyi védelmére vonatkozóan pedig a IX. szakaszban találhatók. A munkahelyi védelem szervezeti rendszere országos szintű és szervezeti szintű rendszerre osztható.Az előbbihez tartozik a parlament, a kormány és egyéb állami hivatalok, az állami felügyelő és ellenőrző szervek, melyeknek különböző feladataik vannak. A felügyelő és ellenőrző szervek közé tartozik a nemzeti munkaügyi felügyelőség, a nemzeti egészségügyi felügyelőség, a technikai felügyelőség hivatala, a bíróságok és az államügyészi hivatal. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szervezeti rendszeren belül fontos szerepet játszik a munkavédelmi tanács, mely a Sejmhez tartozik és a nemzeti munkaügyi felügyelőséget ellenőrzi (további részletek a http://www.ciop.pl/15845.html oldalon találhatók).


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address: