Foresight

Előrejelzési tanulmány a körforgásos gazdaságról és annak a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre kifejtett hatásairól

Keywords:

1. szakasz: Makroforgatókönyvek

A körforgásos gazdaságra való áttérés alapvető fontosságú ahhoz, hogy a fenntartható növekedés és minőségi munkahelyek megteremtése mellett az EU 2050-re teljesítse a karbonsemlegességre irányuló célkitűzését.

Az EU-OSHA előrejelzési projektje keretében azt vizsgálja, hogy a különböző ágazatokra milyen hatással lehet a körforgásos gazdaságra való áttérés 2040-ig, és ez milyen következményekkel járhat a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából.

A projekt 1. szakaszát képező jelentés kiindulópontként négy jövőbeli forgatókönyvet vázol fel a potenciális kockázatok és lehetőségek megvitatására. A jelentés kiemeli a körforgásos gazdaságra való áttérést leginkább lehetővé tevő digitalizáció hatásait, valamint a jövőbeli körforgásos gazdaságban fontos szerepet kapó hulladékgazdálkodási szektorra gyakorolt hatást.

A forgatókönyvek kidolgozása a projekt 2. szakaszában folytatódik, amely a forgatókönyveknek az érdekelt felekkel folytatott párbeszéden és munkaértekezleteken keresztüli terjesztéséből és kiigazításából áll.

Letöltés in: en