Elemző jelentés a népesség és a munkaerő idősödésével kapcsolatos uniós és tagállami politikákról, stratégiákról és programokról

Keywords:

Az alábbiakban találja az EU-OSHA által készített, az európai népesség idősödése miatt felmerülő problémák kezelését célzó uniós és nemzeti szintű szakpolitikai intézkedésekről és fellépésekről szóló elemző jelentés legfontosabb megállapításait. A jelentés röviden összefoglalja a szakpolitika alakítását befolyásoló tényezőket és azokat a kihívásokat, amelyekre a politikai döntéshozóknak a munkával töltött életszakasz meghosszabbítása és az idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése kapcsán választ kell találniuk. Azt is vizsgálja, milyen szupranacionális és nemzeti szintű tényezők befolyásolják a szakpolitika alakítását, beszámol az egyes országok helyzetéről, és kitér a jelenlegi uniós jogszabályi és szakpolitikai keretre. Emellett javaslatokat tesz a szakpolitika jövőbeni alakítása során megfontolandó szempontokra is.

Letöltés in: en