Az idősödő munkaerő: munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vonatkozások – kutatási áttekintés

Keywords:

Ez az áttekintés azt a környezetet mutatja be, amelyre vonatkozóan az áttekintés készült: Európa idősödő munkaerejét. Három fő kérdés alapján végzett kutatást vizsgál: (1) Milyen változások zajlanak az idősödő személyekben?; (2) Milyen következményekkel járnak e változások a munkával töltött életszakasz során?; és (3) Milyen munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedésekkel lehet előmozdítani a fenntartható munkavégzést a munkával töltött életszakaszban? Azonosítja a jelenlegi ismeretek hiányosságait, bemutatja az általános következtetéseket és a lehetséges szakpolitikai vonatkozásokat, kiemelve minden munkavállaló esetében a jobb megelőzés fontosságát, az egyéni munkaképesség figyelembe vételének, a kockázatmegelőzési stratégiákon belül alkalmazott konkrét intézkedéseknek és a hatékony munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszereknek a jelentőségét.

Letöltés in: en