Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban! Végleges áttekintő elemző jelentés

Keywords:

Ez a jelentés az Európai Parlament kezdeményezésére az EU-OSHA által vezetett, a munkaerő idősödése miatti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi problémákról szóló, 3 éves kísérleti projekt legfontosabb megállapításain alapul.

A megállapítások az idősödés és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, a rehabilitáció és a munkába való visszatérés témaköreire vonatkozó áttekintéseken, az EU 28 tagállamában és négy EFTA-országban jelenleg alkalmazott, a fenntartható munkavégzést – többek között a rehabilitációt és a munkába való visszatérést – célzó politikák, programok és kezdeményezések vizsgálatán, valamint az idősödő munkaerőt célzó, munkahelyi szintű megelőzési és egészségfejlesztési gyakorlatok alkalmazását motiváló ösztönzők elemzésén alapulnak.

A projekt célja annak értékelése is volt, milyen előfeltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy az alkalmazott munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszerek figyelembe vegyék a munkaerő idősödését és megfelelőbb megelőzést biztosítsanak az egész munkával töltött életszakaszra.

Letöltés in: en