Szemináriumi jelentések

Műhelytalálkozó: Karcinogének és a munkával kapcsolatos rákos megbetegedések

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által szervezett „Karcinogének és a munkával kapcsolatos rákos megbetegedések” című műhelytalálkozót a Német Munkaügyi és Szociális Minisztérium épületében rendezték 2012. szeptember 3–4-én Berlinben.A rendezvény mintegy 60 fő részvételével zajlott, akik különböző európai országokból, az Európai Bizottságtól, a Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság vegyi anyagokkal foglalkozó munkacsoportjától, a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának (SLIC) Chemex csoportjából, a Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottságától (SCOEL), az Európai Vegyianyag-ügynökségtől és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségétől (IARC) érkeztek.A műhelytalálkozó célja az volt, hogy összefoglalja a karcinogénekkel szembeni expozíció és a munkával kapcsolatos rákos megbetegedések okainak és körülményeinek jelenlegi helyzetét, valamint megvitassa, hogy ezeket az ismereteket hogyan lehet alkalmazni az Európai Unió (EU) egész területén e rákos megbetegedések jövőbeli terhének csökkentésére.

Event Details

Helyszín: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Kezdő dátum: 
03/09/2012 - 13:00
Záró dátum: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21