Szemináriumi jelentések

Az elégtelen munkahelyi biztonság és egészségvédelem ára – cél: egy EU-28 becslés elkészítése

Ez a jelentés annak a szakmai találkozónak az anyagát ismerteti, amelyen abból a célból ültek össze a téma szakértői, hogy meghatározzák, hogyan lehetne megbecsülni az elégtelen munkahelyi biztonság és egészségvédelem miatt az EU 28 tagállamában felmerülő költségeket.”  A találkozó az EU-OSHA  következő projektjére alapult: „A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések költségeinek becslése – Vezetői összefoglaló” (a jelentés és az összefoglaló nyolc nyelven elérhető az alábbi weboldalon: https://osha.europa.eu/hu/topics/business-aspects-of-osh). A szakértői találkozó célja annak megvitatása volt, melyek a projekt főbb eredményei, és ezek alapján melyek azok a tényezők, amelyeket az EU-OSHA-nak figyelembe kell vennie egy európai becslés elkészítésekor: melyek a meglévő korlátok, hogyan lehet azokat leküzdeni, és általában véve, mi lenne a legmegfelelőbb módszertani megközelítés.

Event Details

Kezdő dátum: 
19/06/2014 - 09:00
Záró dátum: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6