Rezumat - Gestionarea riscurilor psihosociale în microîntreprinderile și întreprinderile mici europene: Dovezi calitative din al treilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019)

Keywords:

Acest raport prezintă principalele constatări ale unui studiu privind gestionarea riscurilor psihosociale la locurile de muncă din Europa. Se bazează pe dovezi calitative obținute în urma interviurilor realizate în microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM-uri) din Danemarca, Germania, Spania, Croația, Țările de Jos și Polonia, care au participat toate la cel de-al treilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019).

Raportul oferă informații care ajută la analizarea modului în care este organizată gestionarea riscurilor psihosociale în MIM-uri, așa cum a fost raportată de conducere și lucrători. Acesta contribuie la o mai bună înțelegere a factorilor implicați în contextul în care își desfășoară activitatea întreprinderile, inclusiv contextul național, factorii economici și aspectele legate de ocuparea forței de muncă.

Studiul confirmă constatările ESENER 2019 care menționează că o mai mare flexibilitate în modul în care lucrătorii își organizează sarcinile și programul de lucru ar fi principala cale de prevenire a riscurilor psihosociale și abordează impactul pandemiei de COVID-19, astfel cum a fost acesta raportat de locurile de muncă intervievate.

Descărcați in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |