Spania: Administrarea riscurilor psihosociale în microîntreprinderi și întreprinderi mici europene - dovezi cantitative din al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019)

Keywords:

Raportul prezintă cazul Spaniei într-un studiu calitativ complementar celui de-al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019) privind administrarea riscurilor psihosociale în microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM-uri). Adesea, directorii și lucrătorii din MIM-uri intervievați nu cunoșteau politicile la nivel național sau sectorial cu privire la sănătatea și securitatea în muncă în general și riscurile psihosociale în particular.

Ca atare, constatările arată că în MIM-uri se acordă mai puțină atenție riscurilor psihosociale decât riscurilor fizice și problemelor de securitate și că în administrarea riscurilor este esențială cultura locului de muncă. Este interesant că pandemia de COVID-19 a determinat unele întreprinderi să introducă măsuri pentru a evita riscurile psihosociale legate de munca la distanță.

Acest studiu scoate în evidență nevoia unei mai bune conștientizări a riscurilor psihosociale atât în rândul directorilor, cât și al lucrătorilor. De asemenea, angajații trebuie implicați mai mult în identificarea riscurilor psihosociale și în aplicarea măsurilor de combatere a acestora.

Descărcați in: en