Danemarca: Administrarea riscurilor psihosociale în microîntreprinderi și întreprinderi mici europene - dovezi cantitative din al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019)

Keywords:

Raportul prezintă cazul Danemarcei într-un studiu calitativ complementar celui de-al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019) privind administrarea riscurilor psihosociale în microîntreprinderi și întreprinderi mici. Deși rezultatele studiului corespund în mare parte constatărilor ESENER 2019 cu privire la administrarea riscurilor psihosociale în Danemarca, studiul reflectă în plus impactul pandemiei de COVID-19, așa cum este relatat de directorii și lucrătorii intervievați în cadrul proiectului.

În microîntreprinderile și întreprinderile mici participante, principalii factori de risc psihosocial raportați de directori și lucrători erau presiunea timpului, volumul excesiv de muncă și stresul. Principalele motive de abordare a securității și sănătății în muncă erau obținerea satisfacției angajaților și asigurarea stării lor de bine.

Perspectiva culturii daneze de întreprindere are în mod evident o serie de puncte forte, dar s-au raportat și dificultăți cu privire la anumite aspecte. Eficacitatea evaluărilor riscurilor la locul de muncă poate fi consolidată printr-o mai bună aplicare și gestionare a monitorizării planurilor de acțiune.

Descărcați in: en