Hoogtepunten

Terug naar highlights

Aandacht voor het verband tussen psychosociale risico’s op het werk en hart- en vaatziekten: minder stress voor een gezond hart!

Image

© paru - stock.adobe.com

Vanwege betere toegang tot de gezondheidszorg is de beroepsbevolking over het algemeen gezonder dan degenen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten. De werkplek kan echter ook ziekten veroorzaken of verergeren.

Meer dan vier op de tien Europese werknemers maken melding van een toename van hun werkstressniveau sinds de pandemie. In combinatie met andere psychosociale risicofactoren, zoals baanonzekerheid, lange werktijden en pesterijen op de werkvloer, wordt het risico op het ontstaan van hartaandoeningen en beroerten door deze hogere werkdruk vergroot.

In onze nieuwe discussienota Het verband tussen blootstelling aan werkgerelateerde psychosociale risicofactoren en hart- en vaatziekten wordt hier nader op ingegaan en worden aanbevelingen gedaan ter preventie van deze aandoeningen.

Een holistische aanpak, d.w.z. een ondersteunende werkomgeving met aandacht voor een gezonde levensstijl, is de winnende combinatie voor bescherming tegen hart- en vaatziekten!