Sommarju - It-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019): Rapport ta’ Ħarsa Ġenerali Kif il-postijiet tax-xogħol Ewropej jimmaniġġjaw is-sikurezza u s-saħħa

Keywords:

It-tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019) stħarreġ aktar minn 45 000 stabbiliment fi 33 pajjiż. Is-sejbiet huma komparabbli kemm mal-klassijiet tad-daqs tan-negozju, is-setturi ta’ attività u l-pajjiżi, u b’rabta mal-istħarriġ preċedenti mill-2014.

Din ir-rapport ta’ ħarsa ġenerali jipprovdi għodda siewja għal tfassil ta’ politika Ewropea relatata. Dan janalizza r-riżultati tal-ESENER 2019 u jħares lejn l-evoluzzjoni mill-2014 ’l hawn biex ifittex fehim tal-ħtiġijiet tal-postijiet tax-xogħol u kif dawn jistgħu jiġu indirizzati bl-aħjar mod. Huwa jeżamina kif ir-riskji għas-saħħa u s-sikurezza jiġu identifikati u ġestiti, u bil-ħsieb li dawn jittejbu, jesplora l-ixprunaturi u l-ostakli possibbli, b’ħarsa fil-fond lejn il-leġiżlazzjoni. Oqsma ta’ attenzjoni partikolari jinkludu r-riskji psikosoċjali u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Jitqies ukoll l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-ġestjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol.

Niżżel in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |