Teknoloġiji ġodda għal ħaddiema aktar siguri u li jġibu s-saħħa aktar ’l quddiem: il-potenzjal ta’ sistemi diġitali intelliġenti għall-OSH

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Sistemi diġitali intelliġenti waslu biex javvanzaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). L-użu ta’ teknoloġiji bħall-intelliġenza artifiċjali, l-oġġetti li jintlibsu u r-realtà awmentata se jkun aktar u aktar mifrux biex jiġi żgurat li l-ħaddiema jkunu siguri u b’saħħithom.

Jekk tixtieq tespandi l-għarfien tiegħek dwar it-teknoloġiji diġitali intelliġenti, qed nirrilaxxaw tliet noti ta’ politika ġodda.

Sistemi ta’ monitoraġġ diġitali intelliġenti għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol: tipi, rwoli u objettivi teżamina t-tipi, ir-rwoli u r-riskji tat-teknoloġiji ta’ monitoraġġ bħall-ICT, il-kameras, l-oġġetti li jintlibsu u t-tagħmir protettiv personali intelliġenti fil-minimizzazzjoni tal-ħsara u fil-promozzjoni tal-OSH.

Filwaqt li qed isiru dejjem aktar preżenti fuq il-post tax-xogħol, l-iskjerament tagħhom għadu bil-mod u limitat, kif muri minn Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: optimising the uptake (Sistemi ta’ monitoraġġ diġitali intelliġenti għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol: ottimizzazzjoni tal-użu)

Sistemi ta’ monitoraġġ diġitali intelliġenti għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol: opportunitajiet u sfidi tippreżenta konklużjonijiet ewlenin għal dawk li jfasslu l-politika u li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar kif jista’ jissaħħaħ il-potenzjal ta’ dawn is-sistemi u jiġu minimizzati n-nuqqasijiet potenzjali.

Dan il-proġett huwa konformi mal-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2023-25 li ġejja, li tiffoka fuq l-impatt ta’ teknoloġiji diġitali ġodda fuq ix-xogħol u l-postijiet tax-xogħol.