Sistemi ta’ monitoraġġ diġitali intelliġenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol: opportunitajiet u sfidi

Keywords:

It-teknoloġiji diġitali l-ġodda għall-monitoraġġ tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed ibiddlu l-post tax-xogħol. Sistemi ta’ monitoraġġ intelliġenti tal-OSH jistgħu jidentifikaw u jkejlu d-data b’mod aktar sistematiku u ġenerali mtejjeb meta mqabbel mal-metodi tradizzjonali. Minbarra li jgħinu fit-tnaqqis tal-esponiment tal-ħaddiema għar-riskji, dawn jistgħu wkoll jimminimizzaw il-konsegwenzi dannużi tal-inċidenti u jtejbu l-investigazzjoni u r-rapportar tagħhom.

Il-politiki nazzjonali jistgħu jikkomplementaw l-isforzi tal-UE biex il-maniġment u l-ħaddiema jkunu informati u mħarrġa kif xieraq dwar il-kapaċitajiet tas-sistemi l-ġodda, u jgħinu lill-SMEs jiksbu aċċess għal u jadottaw monitoraġġ diġitali tal-OSH, bil-ħsieb li jitjiebu l-benefiċċji tas-sistemi ta’ monitoraġġ diġitali tal-OSH u jkunu minimizzati l-iżvantaġġi potenzjali marbuta mal-użu tagħhom.

Niżżel in: en