Hápunktar

Hvernig geta örfyrirtæki og lítil fyrirtæki lagt sig fram um sjálfbæra áhættumatsaðferð til langs tíma? Við skulum læra um það frá Frakklandi! Nýjar rannsóknir sýna fram á kosti OiRA sem áhættumatsaðferð sem er valinn af frönskum starfsstöðvum. OiRA, sem stendur fyrir gagnvirkt áhættumat á netinu (e. Online interactive Risk Assessment), gerir kleift að búa til...

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hafið samráð við almenning til að safna upplýsingum um frammistöðu og víðtækari áhrif fjögurra dreifstýrðra stofnana ESB: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, og ETF, bæði um hverja fyrir sig frá þverlægu sjónarhorni. Samráðið verður hluti af matsrannsókn, sem verið er að framkvæma fyrir hönd framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, um áhrif...

Þann 8. mars staðfestir EU-OSHA afstöðu sína í þágu réttar kvenna og stúlkna til að lifa og starfa án ofbeldis, hvort sem það er á vinnustöðum eða á netinu. Við styðjum vilja UN Women til að takast á við ofbeldi gegn konum í stafrænum rýmum. Mikilvægt er að taka upp nálgun á nýsköpun og tækni sem eykur vitund kvenna um réttindi þeirra. Við notum þetta tækifæri til að kynna...

Þó að vinnandi fólk njóti almennt betri heilsu en þeir sem eru utan vinnumarkaðsins geta vinnustaðir einnig valdið sjúkdómum eða leitt til versnandi ástands. Meira en fjórir af hverjum tíu evrópskum starfsmönnum tilkynna að vinnuálag þeirra hafi aukist vegna heimsfaraldursins. Þetta álag, ásamt öðrum sálfélagslegum áhættuþáttum eins og vinnuóöryggi, löngum vinnutíma og einelti...

Vinnuverndarstarfsmenn og starfshættir þeirra hafa þurft að breytast með tímanum til að vera í takt við tímann. Nýtt umræðuskjal fjallar um hlutverk forvarnarþjónustu þegar kemur að því að styðja við samræmi við vinnuverndarstaðla í Evrópusambandinu. Það skilgreinir gjá í þekkingu og helstu viðfangsefni faglegrar framkvæmdar í vinnuverndarmálum ásamt áskorunum fyrir stefnumótun...

Gagnvirka áhættumatið á Netinu (OiRA) hefur vaxið upp í 18 innlenda samstarfsaðila með nýju aðildarríki um borð í Ungverjalandi. Ungverska tækni- og iðnaðarráðuneytið hefur komið á fót aðgerðaáætlun sem felur í sér þróun á 5 OiRA tækjum sem ná til nýrra geira og aðlögun á 5 núverandi í samræmi við ungverska löggjöf. Gert er ráð fyrir vítt fjölmiðlaumfjöllun til að efla OiRA...

OSHwiki, alfræðiorðabókin okkar á netinu um upplýsingar um vinnuvernd, hefur verið endurbætt til að gera notendavænni upplifun. Með nýju útliti og bættri leiðsögukerfi er nú enn auðveldara að finna þær upplýsingar sem þú þarft: kanna eftir þema eða leita eftir lykilorði. Þú munt finna viðeigandi og áreiðanlegt efni um fjölbreytt úrval vinnuverndarmála. Vinsælar greinar eru...

Alþjóðakrabbameinsdagurinn er haldinn 4. febrúar ár hvert og hvetur okkur til að vera meðvituð um og grípa til aðgerða til að draga úr álagi af völdum krabbameins í heiminum. EU-OSHA hefur einsett sér að taka þátt í baráttunni gegn krabbameini en það er helsta orsök vinnutengdra dauðsfalla í Evrópusambandinu. Sem hluti af því mun EU-OSHA leggja lokahönd í þessum mánuði á...

Vinnueftirlitinu er ætlað með viðurlagakerfum og stöðluðum ráðstöfunum að stuðla að fylgni við vinnuverndarreglur í Evrópusambandinu. Slík kerfi fela í sér skoðanir vinnueftirlitsmanna á vinnustöðum til að fylgjast með og framfylgja innlendri löggjöf og stefnu í tengslum við forvarnir gegn slysum og sjúkdómum á vinnustöðum. Evrópulöndin beita þó mismunandi nálgunum og íhlutunum...

Innleiðing stafrænna vöktunarkerfa á sviði vinnuverndar eins og appa, myndavéla og íklæðitækja getur aukið öryggi vinnustaða. Hvort sem markmiðið er fyrirbyggjandi (forvarnir) eða til að bregðast við vandamálum (draga úr vandamálum) byggir árangur þeirra oft á nákvæmni upplýsinganna sem þau safna og greina. Það er jafnmikilvægt að veita vinnuveitendum og launþegum nauðsynlegar...