Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: oportunități și provocări

Keywords:

Noile tehnologii digitale de monitorizare a securității și sănătății în muncă schimbă situația la locul de muncă. Sistemele inteligente de monitorizare a SSM pot identifica și măsura datele mai sistematic și în general mai bine decât metodele tradiționale. Pe lângă faptul că contribuie la reducerea expunerii lucrătorilor la riscuri, acestea pot, de asemenea, să reducă la minimum consecințele dăunătoare ale accidentelor și să îmbunătățească investigarea și raportarea acestora.

Politicile naționale pot completa eforturile UE de a informa și de a forma în mod corespunzător conducerea și lucrătorii cu privire la capacitățile noilor sisteme și de a ajuta IMM-urile să obțină acces la monitorizarea digitală a SSM și să o adopte, pentru a spori beneficiile acestor sisteme și a reduce la minimum eventualele dezavantaje legate de utilizarea lor.

Descărcați in: en