Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: tipuri, roluri și obiective

Keywords:

Evoluția și accesibilitatea tot mai mare a instrumentelor și tehnologiilor digitale au dus la apariția sistemelor digitale de monitorizare a SSM. Acestea pot preveni mai bine expunerea lucrătorilor la riscuri prin furnizarea de date cuprinzătoare și exacte, care nu sunt disponibile prin metodele tradiționale de monitorizare a SSM.

Această sinteză politică subliniază importanța unei definiții clare a sistemelor digitale de monitorizare a SSM. În plus, abordează beneficiile și provocările potențiale atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, subliniind importanța participării forței de muncă la adoptarea și punerea în aplicare a acestora.  

Descărcați in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |