Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: optimizarea adoptării

Keywords:

Apariția unor tehnologii precum inteligența artificială, învățarea automată, dispozitivele purtabile și aplicațiile din domeniul volumelor mari de date, printre altele, precum și utilizarea tot mai frecventă a acestora la locul de muncă schimbă peisajul monitorizării SSM. 

Succesul general al noilor sisteme de monitorizare a SSM se va baza pe o comunicare eficientă a rezultatelor cercetării și a datelor disponibile, pe eforturi susținute de standardizare în întreaga UE și pe procese de punere în aplicare incluzive. Confidențialitatea lucrătorilor și protecția datelor sunt priorități-cheie în cadrul discuțiilor mai ample privind asigurarea SSM la nivel național și european. 

Descărcați in: el | en | hu |