Werknemersparticipatie bij de preventie van werkgerelateerde risico’s op aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Keywords:

Miljoenen Europeanen lijden aan werkgerelateerde aandoeningen aan hun bewegingsapparaat. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de productiviteit en de bedrijfskosten in alle sectoren. Bij het oplossen van deze cruciale problemen is een fundamentele rol weggelegd voor werknemers.

In dit verslag worden strategieën voorgesteld waarin werknemers actief worden betrokken bij de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Er worden praktijkvoorbeelden en casestudy’s aangehaald van werkplekken waarop aandoeningen aan het bewegingsapparaat met succes werden teruggedrongen met de hulp van werknemers. Er wordt ook ingegaan op de nodige factoren en omstandigheden voor doeltreffende werknemersparticipatie.

Het verslag bevat adviezen en richtsnoeren voor beleidsmakers en organisaties (met inbegrip van kleine bedrijven) over risicobeheersing en de uitvoering van participatieve acties rond aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Downloaden in: en