De gezondheid van het bewegingsapparaat van kappers

Keywords:

Dit artikel maakt deel uit van een reeks discussienota’s waarin wordt gekeken naar sectoren waarbinnen veel aandoeningen aan het bewegingsapparaat voorkomen. In het artikel worden de bevindingen samengevat van een onderzoek dat is uitgevoerd als onderdeel van het ergoHair-project, dat is bedoeld om een gezonde en veilige werkomgeving in de kappersbranche te bevorderen.

Het bewijs wordt beoordeeld, met als conclusie dat kappers door verschillende taken en aspecten van hun werk een significant risico lopen op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Sommige kappers moeten vervroegd stoppen met dit werk vanwege de negatieve gevolgen ervan voor hun gezondheid. De auteurs stellen maatregelen voor waarmee het risico van kappers op aandoeningen aan het bewegingsapparaat kan worden verminderd. Ook noemen zij gebieden waaraan in de toekomst kan worden gewerkt.

Downloaden in: en