Spier- en skeletaandoeningen in de gezondheidszorgsector

Keywords:

Een toenemende belasting in de zorg, moeilijkheden om nieuwe medewerkers aan te werven en een vergrijzend personeelsbestand maken het waarschijnlijker dat aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de gezondheidszorg een steeds groter probleem voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek zullen worden.

Deze discussienota analyseert literatuurstudies over spier- en skeletaandoeningen op de werkplek in de gezondheidszorg. Er wordt een overzicht gegeven van SSA’s en de prevalentie ervan in de gezondheidszorg, risicofactoren worden geanalyseerd en besproken wordt wat doelmatige maatregelen zijn om SSA’s op de werkplek te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

Downloaden in: en