Informatieblad: Wetgevingskader inzake gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats

Keywords:

Dit informatieblad geeft een overzicht van het wettelijke kader inzake gevaarlijke stoffen op werkplekken binnen de Europese Unie. De nadruk ligt op drie Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk, de richtlijn chemische agentia en de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Er worden zeven stappen voor risicopreventie geschetst en een reeks gratis interactieve e-tools ten behoeve van risicobeoordeling beschikbaar gesteld, zoals OiRA.

Ook wordt een toelichting gegeven op het STOP-beginsel, de hiërarchie van preventieve, eliminerende en beschermende maatregelen.

Downloaden in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |