Veilige ruimten creëren: huiselijk geweld en de werkplek

Keywords:

De gevolgen van huiselijk geweld voor overlevende slachtoffers blijven zelden beperkt tot de plaats waar het geweld plaatsvindt. De meeste slachtoffers krijgen daardoor ook problemen op het werk. De negatieve impact van deze vorm van misbruik op de gezondheid, productiviteit en het algemeen welzijn van de slachtoffers kan ook gevolgen hebben op collega’s en werkgevers.

Deze discussienota zet uiteen hoe huiselijk geweld ook leidt tot een probleem op de werkplek en geeft voorbeelden van wettelijke en beleidskaders op EU- en nationaal niveau. Er worden eveneens nuttige aanbevelingen gedaan voor maatregelen om overlevende slachtoffers effectief op de werkplek te ondersteunen en om bij te dragen aan de bestrijding van huiselijk geweld.

Downloaden in: en