Sommarju - It-titjib tal-konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol: rieżami ġenerali

Keywords:

L-aħħar deċennju ra bidliet rapidi fl-istruttura, l-organizzazzjoni u l-kontroll tax-xogħol fl-UE, mhux l-inqas dawk ikkawżati mill-pandemija attwali. Ir-riċerka l-ġdida tal-EU-OSHA tħares lejn modi li jippermettu l-konformità mal-istandards tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) u l-promozzjoni ta’ prattika aħjar f’dan il-kuntest. Ir-rieżami komprensiv tal-letteratura attwali jiffoka fuq tipi differenti ta’ appoġġ, inklużi approċċi tal-katina tal-provvista, rapportar soċjali u inċentivi tan-negozju għall-OSH, u strateġiji u prattiki innovattivi adottati mir-regolaturi tal-OSH. Is-sejbiet ewlenin u l-implikazzjonijiet tagħhom għall-politika futura u r-riċerka ulterjuri huma ppreżentati f’rapport finali u f’sommarju eżekuttiv, b’analiżi dettaljata f’rieżami separat tal-letteratura.

Niżżelin: da | el | en | fr | hu | nl | pl |