Ekonomija Ċirkolari u s-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol: Indikaturi ta’ Politika u Azzjonijiet għal Partijiet Ikkonċernati Ewlenin

Keywords:

Bidliet importanti fil-politika tal-UE qed jikkomplementaw inizjattivi li għandhom fil-mira prattiki aktar ambjentalment sostenibbli. Il-proċess ta’ tranżizzjoni lejn l-implimentazzjoni tal-ekonomija ċirkolari inevitabbilment se jkollu implikazzjonijiet għall-impjiegi kif ukoll għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH).

Dan id-dokument ta’ sintesi joffri lill-partijiet ikkonċernati speċifiċi, indikaturi u azzjonijiet ta’ politika li ħarġu mill-istudju ta’ prospettiva tal-EU-OSHA dwar l-ekonomija ċirkolari u l-effetti possibbli tagħha fuq l-OSH. Jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn l-inizjattivi ekoloġiċi prinċipali fil-livell tal-UE li jappoġġaw id-disseminazzjoni transpolitika.

Niżżel in: en | fi | fr | nl |