Studju ta’ prospettiva dwar l-ekonomija ċirkolari u l-effetti tagħha fuq is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol: Fażi 2 – xenarji mikro

Keywords:

It-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari (CE) titlob mudelli ġodda ta’ negozju, modi ġodda ta’ xogħol li jistgħu jirriżultaw f’riskji ġodda għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati tal-fażi 2 ta’ dan l-istudju ta’ prospettiva dwar is-CE.  Dan involva djalogi mal-partijiet ikkonċernati f’erba’ sessjonijiet ta’ ħidma fl-2022.

Matul dawn is-sessjonijiet ta’ ħidma, il-parteċipanti esploraw possibbiltajiet futuri u identifikaw implikazzjonijiet speċifiċi għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH). Abbażi ta’ dawn id-diskussjonijiet, ir-rapport jippreżenta l-azzjonijiet ewlenin meħtieġa biex jissawwar approċċ iċċentrat fuq il-bniedem għall-OSH fit-tranżizzjoni lejn CE Ewropea.

Niżżel in: en