Studju ta’ prospettiva dwar l-ekonomija ċirkolari u l-impatti tagħha fuq l-OSH: il-proċess u s-sejbiet ewlenin

Keywords:

Il-politiki u l-inizjattivi tal-UE qed jiffukaw fuq prattiki aktar ambjentalment sostenibbli. Minbarra l-mitigazzjoni tal-effetti tat-tibdil fil-klima, dawn l-iżviluppi se jinfluwenzaw ukoll l-impjiegi kif ukoll is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH). L-EU-OSHA ilha tivvaluta l-impatt tal-ekonomija ċirkolari (CE) u l-konsegwenzi potenzjali tagħha għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) sas-sena 2040.

Dan id-dokument ta’ sintezi jippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-proċess u s-sejbiet ewlenin tal-fażi 1 u tal-fażi 2 tal-istudju ta’ prospettiva tal-EU-OSHA dwar l-impatt futur tas-CE, filwaqt li jenfasizza l-opportunitajiet u r-riskji potenzjali tagħha għall-OSH.

Niżżel in: en