You are here

Premjijiet ta' Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa

Skont il-kampanja 2016-2017 dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jieħdu ħsieb is-Saħħa f'kull Età, il-Premju ta' Prattika għandu l-għan li jenfasizza l-eżempji ewlenin ta' organizzazzjoni li b'mod attiv jiġġestixxu s-sigurtà u s-saħħa fuq ix-xogħol fil-kuntest ta' forza tax-xogħol li qiegħda tixjiħ.

Dwar il-Kampanja fuq Postijiet tax-Xogħol li jġibu 'l quddiem is-Saħħa

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol tmexxi Kampanji fuq medda ta' sentejn dwar Postijiet tax-Xogħol li jġibu 'l quddiem is-Saħħa, appoġġjata mill-istituzzjonijiet tal-UE u s-sħab soċjali Ewropej, u kkoordinati fil-livell nazzjonali min-netwerk ta’ punti fokali tal-Aġenzija.

Il-kampanja attwali tal-2016-2017 dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jieħdu ħsieb is-Saħħa f'kull Età tippromwovi xogħol sostenibbli u tixjiħ b'saħħtu. Il-kampanja tippromwovi l-importanza tal-prevenzjoni tul il-ħajja tax-xogħol kollha, u tqajjem sensibilizzazzjoni tal-adattament tax-xogħol għal abbiltajiet individwali, tassisti lill-impjegaturi u lill-ħaddiema billi tipprovdi informazzjoni u għodod għall-ġestjoni tal-OSH fil-kuntest ta' forza tax-xogħol li qiegħda tixjiħ u tiffaċilita l-iskambju ta' prattika tajba f'dan il-qasam.

Premjijiet ta' Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa

Il-Premju Ewropew ta' Prattika Tajba huwa komponent importanti ta' kull kampanja. Il-kompetizzjoni hija organizzata mill-EU-OSHA f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-presidenzi tal-Kunsill tal-UE, biex jiġu rikonoxxuti l-kontributi eċċellenti u innovattivi għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Il-premjijiet ta' prattika tajba jservu wkoll bħala pjattaforma għall-kondiviżjoni u l-promozzjoni ta' prattika tajba fl-Ewropa kollha.

Skont il-kampanja 2016-2017 dwar Postijiet tax-Xogħol li jieħdu ħsieb is-Saħħa f'kull Età, il-Premju ta' Prattika Tajba għandu l-għan li jenfasizza l-eżempji ewlenin ta' organizzazzjonijiet li b'mod attiv jiġġestixxu s-sigurtà u s-saħħa fuq ix-xogħol fil-kuntest ta' forza tax-xogħol li qiegħda tixjiħ.

F'ċerimonja li sejra ssir f'April 2017, ir-rebbieħa sejrin jirċievu l-premjijiet tagħhom, u l-kisbiet ta' dawk kollha li ħadu sehem sejrin jiġu ċċelebrati, l-eżempji ppremjati u ta' min ifaħħarhom sejrin jidhru f'pubblikazzjoni li sejra tiġi distribwita b'mod wiesgħa fl-Ewropa kollha u dawn sejrin jiġu promossi wkoll fis-sit web tal-Aġenzija.

Ikseb id-dettalji kollha dwar il-Premju 2016-2017 ta' Prattika Tajba

Ara l-eżempji ta' prattiki tajbin li ġew ippremjati fi snin preċedenti

Iċċekkja d-data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet fil-pajjiż tiegħek