Persunal anzjan

Direttur Eżekuttiv

Is-Sur William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar ilu jaħdem mal-EU-OSHA mill-1998, fejn iffoka fuq l-oqsma tal-koordinazzjoni tar-riċerka, ir-riskji emerġenti u kien responsabbli għall-ewwel Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER). Mill-2012 sal-2021 huwa kien il-Kap tal-Unità tal-Prevenzjoni u r-Riċerka tal-EU-OSHA, li tiżviluppa l-kontenut tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) għall-aġenzija. Mill-2021 sal-ħatra formali tiegħu bħala Direttur Eżekuttiv fl-2023, huwa wettaq ir-rwol ta’ Direttur Eżekuttiv Interim.

William għandu lawrja ta’ Baċellerat fil-Liġi u Master fix-Xjenza fl-ergonomija. Qabel ma’ ngħaqad mal-EU-OSHA, huwa ħadem fir-riċerka akkademika fejn investiga l-kultura tas-sigurtà fil-kumpaniji u fis-settur privat bħala konsulent tal-ergonomija u maniġer tar-riċerka għal proġetti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV

Kap tal-Unità tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni

Is-Sur Andrew SMITH

Andrew ingħaqad mal-EU-OSHA fl-2000. Bħala l-Kap tal-Unità tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni huwa responsabbli mill-iżvilupp u mill-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni pan-Ewropej inklużi kampanji ta’ tqajjim ta' sensibilizzazzjoni u e-komunikazzjonijiet bl-involviment ta’ diversi partijiet konċernati.

Imħarreġ fix-xjenza soċjali (mill-Università ta’ Bristol), Andrew għandu aktar minn 25 sena esperjenza fil-komunikazzjonijiet. Qabel ma beda l-kariga attwali tiegħu kien qatta’ ħames snin bħala Kap tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fil-Fondazzjoni tax-Xjenza Ewropea, filwaqt li bejn l-1989 u l-1995, kien il-maniġer tal-komunikazzjonijiet għall-Kunsill tar-Riċerka Ekonomika u Soċjali tar-Renju Unit.

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV

Kap Interim tal-Unità tal-Prevenzjoni u r-Riċerka

Is-Sjr Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek ingħaqdet mal-EU-OSHA fl-2006 bħala maniġer tal-proġetti. Ilha taħdem fl-Unità tal-Prevenzjoni u r-Riċerka fejn tiffoka fuq proġetti dwar is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, l-istress relatat max-xogħol u riskji psikosoċjali oħra bħall-vjolenza u l-fastidju. Hija wkoll responsabbli minn proġetti ewlenin dwar l-OSH f’intrapriżi mikro u żgħar.

Malgorzata għandha lawrja ta’ Master fil-Psikoloġija (Università ta’ Varsavja) u PhD (Dottorat) fil-psikoloġija tax-xogħol (Università ta’ Silesia). Qabel ma ngħaqdet mal-EU-OSHA, kienet taħdem bħala riċerkatur akkademiku fl-Istitut Ċentrali għall-Protezzjoni tax-Xogħol - L-Istitut Nazzjonali ta’ Riċerka (il-Polonja).

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV

Kap taċ-Ċentru għar-Riżorsi u s-Servizzi

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo ingħaqdet mal-EU OSHA f’Settembru 2023. Bħala Kap tal-unità tar-Riżorsi u s-servizzi, hija qed tmexxi t-tim li jiġġestixxi l-oqsma tar-Riżorsi Umani, il-Finanzi, l-Akkwist, id-Dokumentazzjoni, il-Kontroll Intern u l-ġestjoni tal-Faċilità.

Qabel ma ngħaqdet mal-EU OSHA, Donianzu ħadmet fl-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) f’Vigo għal aktar minn 16-il sena, l-ewwel bħala Kap tas-settur tal-Finanzi u l-Akkwist u aktar tard bħala Deputat Kap tal-Unità tar-Riżorsi u tal-ICT.

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV