Persunal anzjan

Direttur Eżekuttiv

Dr Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (Assistent/a)

Ritratt ta’ Dr Christa Sedlatschek

Christa nħatret bħala d-Direttur Eżekuttiv tal-EU-OSHA fl-2011 u tinsab fit-tieni mandat tagħha. Hija r-rappreżentant legali u hija responsabbli għall-ġestjoni u t-tmexxija ta’ kuljum tal-EU-OSHA, inklużi l-kwistjonijiet finanzjarji, amministrattivi u tal-persunal kollha abbażi tad-delega ta’ dawn is-setgħet mill-Bord ta’ Tmexxija. Il-kariga hija għal terminu ta’ ħames snin, li jiġġedded darba, u d-Direttur Eżekuttiv iwieġeb għall-Bord ta’ Tmexxija.

Christa hija tabib mediku (mill-Università ta’ Vjenna) u speċjalista fis-saħħa okkupazzjonali. Wara li temmet l-istudji tagħha bdiet taħdem fl-ispettorat tax-xogħol Awstrijak u mxiet għall-Ministeru tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali fl-1993, fejn assumiet il-kariga ta’ Deputat Kap tad-dipartiment għall-mediċina okkupazzjonali.

Fl-1998 ġiet impjegata minn EU-OSHA fejn iffukat fuq l-iżvilupp u d-disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar prattika tajba, fejn saret il-Kap ta’ dik li qabel kienet l-Unità tal-Ambjent tax-Xogħol. Matul dak iż-żmien kisbet għarfien profond dwar l-UE u dwar is-sistemi eżistenti ta’ sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol fl-Istati Membri.

Fl-2003 bdiet taħdem fl-Istitut Federali Ġermaniż għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), fejn saret id-Direttur tal-“Inizjattiva Kwalità Ġdida tax-Xogħol - INQA (Initiative New Quality of Work)” nazzjonali fl-2004. L-inizjattiva tnediet mill-Ministeru Federali Ġermaniż għax-xogħol u l-affarijiet soċjali bħala konsegwenza tas-Summit ta’ Lisbona fl-2000, bil-għan li jingħata kontribut għall-ħolqien ta’ aktar impjiegi u impjiegi aħjar fl-Ewropa.

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV

Kap tal-Unità tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni

Is-Sur Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (Assistent/a)

Andrew ingħaqad mal-EU-OSHA fl-2000. Bħala l-Kap tal-Unità tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni huwa responsabbli mill-iżvilupp u mill-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni pan-Ewropej inklużi kampanji ta’ tqajjim ta' sensibilizzazzjoni u e-komunikazzjonijiet bl-involviment ta’ diversi partijiet konċernati.

Imħarreġ fix-xjenza soċjali (mill-Università ta’ Bristol), Andrew għandu aktar minn 25 sena esperjenza fil-komunikazzjonijiet. Qabel ma beda l-kariga attwali tiegħu kien qatta’ ħames snin bħala Kap tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fil-Fondazzjoni tax-Xjenza Ewropea, filwaqt li bejn l-1989 u l-1995, kien il-maniġer tal-komunikazzjonijiet għall-Kunsill tar-Riċerka Ekonomika u Soċjali tar-Renju Unit.

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV

Kap tal-Unità għall-Prevenzjoni u r-Riċerka

Is-Sur William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (Assistent/a)

William ilu jmexxi l-Unità għall-Prevenzjoni u r-Riċerka tal-EU-OSHA mill-2012, Unità li tiżviluppa l-kontenut dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u tinkludi l-Osservatorju tar-Riskju Ewropew.

William ilu jaħdem mal-EU-OSHA mill-1998, fejn iffoka fuq l-oqsma tal-koordinazzjoni tar-riċerka, ir-riskji emerġenti u kien responsabbli mill-ewwel Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER).

William għandu lawrja ta’ Baċellerat fil-Liġi u lawrja ta’ Master fix-Xjenza fl-ergonomija (mill-Università ta’ Loughborough). Qabel ma’ ngħaqad ma’ UE-OSHA, huwa ħadem f’riċerka akkademika fejn investiga l-kultura ta’ sigurtà fil-kumpaniji u fis-settur privat bħala konsulent tal-ergonomija u maniġer tar-riċerka għal proġetti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Dikjarazzjoni ta’ interess - CV

Kap taċ-Ċentru għar-Riżorsi u s-Servizzi

 Is-Sur Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 322 (Assistent/a)

Andrea Baldan ingħaqad mal-EU-OSHA fl-2018 bħala l-Kap taċ-Ċentru tar-Riżorsi u s-Servizzi, li jmexxi t-tim li jipprovdi servizzi ta’ appoġġ essenzjali għall-Aġenzija, inklużi riżorsi umani, finanzi, akkwisti, ibbaġitjar, kontabilità u ġestjoni tad-dokumenti.

Qabel ma ssieħeb mal-Aġenzija, Andrea ħadem għal 10 snin fil-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp f'Londra (ir-Renju Unit), fejn issorvelja sistemi u operazzjonijiet f'akkwisti u f'kooperazzjoni teknika, immaniġġja inizjattivi ta' effiċjenza transfunzjonali, iddisinja u implimenta proġetti ta’ governanza interna. Hu beda l-karriera tiegħu fl-iżvilupp internazzjonali, jaħdem fuq proġetti ta’ assistenza teknika tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u kien espert residenti fit-tul fl-Afrika t'Isfel fejn immaniġġja fondi u proġetti ta' żvilupp ekonomiku.

Professjonista tal-ġestjoni tal-bidla ċċertifikat, Andrea għandu Ċertifikat PRINCE2 (Fondazzjoni), MBA mill-Università ta’ Wales (Renju Unit) u grad fil-ġestjoni u amministrazzjoni tan-negozju mill-Università LIUC (l-Italja).

Dikjarazzjoni ta’ interess — CV