Váhrif af völdum lífrænna áhrifavalda og tengd heilbrigðisvandamál hjá starfsfólki í heilbrigðisgeiranum

Keywords:

Hluti af stórverkefni sem miðar að því að auka þekkingu á lífrænum áhrifavöldum á vinnustað var að EU‑OSHA rannsakaði þær hættur sem starfsfólki í heilbrigðisgeiranum stafaði af váhrifum vegna þessara efna. Sú mynd sem dregin er upp í þessum umræðudrögum var unnin á grundvelli gagnarannsókna og gagnaöflunar, sem og með viðtölum og rýnihópum með sérfræðingum og starfsfólki úr heilbrigðisgeiranum.

Í umræðudrögunum eru tegundir váhrifa undirstrikaðar, áhrif á heilsu, váhrifaleiðir og aðsteðjandi hættur sem skipta máli fyrir þennan geira. Í umræðudrögunum eru hópar starfsmanna sem eru í sérstakri hættu skoðaðir og borin er fram sú spurning hvaða stefnuráðstafanir kynnu að koma að liði við að færa sig í átt að kerfisbundnari nálgun varðandi áhættustýringu.

Sækja in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |