Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Implementarea roboticii avansate și a sistemelor bazate pe IA pentru automatizarea sarcinilor: factori determinanți, obstacole și recomandări

Keywords:

Reglementările învechite și rezistența lucrătorilor pot constitui obstacole în calea implementării cu succes a roboților colaborativi la locul de muncă în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM). S-a demonstrat însă că întreprinderile care acționează din timp, concentrându-se asupra îmbunătățirii comunicării între întreprinderi, a incluziunii și a experienței lucrătorilor, a sensibilizării cu privire la reglementare și a dialogului, facilitează și îmbunătățesc integrarea acestor tehnologii.

Această sinteză de politici analizează obstacolele și factorii determinanți ai SSM raportați de diferite întreprinderi care au implementat robotică avansată sau sisteme bazate pe inteligență artificială pentru automatizarea sarcinilor.

Descărcați in: de | en | et |