Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Robotica avansată și sistemele bazate pe inteligență artificială la locul de muncă: Provocări și oportunități în materie de SSM care rezultă din implementările efective

Keywords:

Punerea în aplicare a roboticii avansate sau a sistemelor bazate pe IA la locul de muncă implică provocări, riscuri și oportunități în materie de SSM atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători.

Această sinteză de politici prezintă experiența generală a întreprinderilor care au adoptat aceste tehnologii, influența lor asupra stării de bine a lucrătorilor, interacțiunilor sociale, timpului petrecut în fața ecranului, diversității sarcinilor și altor aspecte la locul de muncă. Deși factorii fizici, organizaționali și psihosociali specifici în joc pot varia în funcție de sector, dovezile sugerează că oportunitățile în materie de SSM sunt mai mari decât provocările sau riscurile implicate.

Descărcați in: en