Advanced robotic automation: comparative case study report

Automatizarea robotică avansată: raport de studiu de caz comparativ

Keywords:

În multe sectoare, robotica avansată și sistemele bazate pe IA pentru automatizarea sarcinilor cognitive și fizice sunt promițătoare. Acest raport contribuie la cercetarea privind aplicarea și gestionarea lor la locurile de muncă europene, în special în domeniul securității și sănătății în muncă.

Sunt prezentate rezultatele a 11 studii de caz elaborate de EU-OSHA, care evidențiază oportunitățile, provocările, factorii determinanți și obstacolele din calea implementării acestor sisteme în condiții de siguranță. Recomandările se axează pe utilizarea actuală și viitoare, în special în ceea ce privește proiectarea centrată pe factorul uman și măsurile de sprijinire a acceptării lucrătorilor.

Descărcați in: en