Facilitarea acceptării sistemelor bazate pe IA la locul de muncă și minimizarea impactului organizațional

Keywords:

Odată cu orice nouă tehnologie implementată la locul de muncă, pot apărea noi riscuri de securitate și sănătate în muncă (SSM) pentru lucrători. Deși unele pot fi evidente în cursul procesului de instalare, altele sunt vizibile doar în timp.

Această sinteză politică dezbate beneficiile ingineriei rezilienței. Aspectele fundamentale ale ingineriei rezilienței sunt monitorizarea consecventă a componentelor esențiale ale sistemului, identificarea domeniilor în care se pot face îmbunătățiri, răspunsul la perturbări și învățarea din experiență. Acestea pot fi aplicate de întreprinderi pentru a ajuta lucrătorii să accepte și să utilizeze în mod corespunzător noile sisteme robotice sau aplicații bazate pe inteligență artificială.

Descărcați in: en