Teme de interes

Back to highlights

Munca pe platforme online: care sunt riscurile pentru securitatea și sănătatea în muncă și cum le abordăm?

Image
diver2

© @arlington_research via Unsplash

O nouă analiză a literaturii de specialitate identifică problemele cu care se confruntă lucrătorii pe platformele online – de la protecția socială inadecvată și supravegherea digitală la nesiguranța locului de muncă și a veniturilor. Aceasta examinează impactul acestor probleme asupra securității și sănătății în muncă (SSM) și analizează noile inițiative și acte legislative care vizează prevenirea și gestionarea riscurilor în materie de SSM.

Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de angajați prin intermediul platformelor digitale, abordarea acestor riscuri și protejarea lucrătorilor pe platformele online reprezintă o prioritate majoră la nivelul UE. Pentru a contribui la elaborarea de politici și practici eficace în materie de SSM pentru economia platformelor, rezumatul politicilor care însoțește raportul prezintă principalele considerente pentru factorii de decizie politică.

Citiți acum raportul complet sau consultați principalele puncte în rezumatul politicilor

Share this on: