Door aanpassing van de werkplek en andere maatregelen kan een werkneemster met rugproblemen weer aan het werk — overheid

Keywords:

In deze casestudy wordt aandacht besteed aan een projectmanager die na een jaar afwezigheid als gevolg van het piriformis-syndroom haar werk weer kan hervatten. Dit syndroom veroorzaakt onder meer pijn na langdurig zitten. Deze werkneemster stelde het zeer op prijs dat haar manager en collega’s tijdens haar afwezigheid contact met haar zijn blijven houden en haar hebben gesteund. Daardoor heeft zij ook een aantal belangrijke beslissingen kunnen nemen in verband met haar reïntegratieplan.

Sinds haar terugkeer heeft de organisatie een reeks maatregelen genomen (een latere begintijd, software voor stemherkenning en een aangepaste werkplek) zodat de projectmanager haar werk zonder pijn kan doen.

Die maatregelen worden versterkt door de proactieve houding van de werkneemster, advies van deskundigen en de aanschaf van een speciale kruk en een smartwatch met een timer om aan te geven wanneer het tijd is om van haar bureaukruk op te staan.

Downloaden in: en