Gewijzigd takenpakket voor een chiropodist met nekproblemen

Keywords:

Een chiropodist van begin veertig werkt al acht jaar met nekproblemen. Vanwege de aard van haar werk is haar aandoening erger geworden door de ongemakkelijke houdingen tijdens haar werk en het manoeuvreren met patiënten. In deze casestudy ligt de nadruk op de permanente veranderingen die zijn doorgevoerd in haar belangrijkste taken zodat zij zonder ongemak haar werk kan blijven doen.

Openhartige gesprekken met haar collega’s en lijnmanager over haar diagnose hebben tot adviezen geleid over veilig werken, assistentie bij het manoeuvreren met rolstoelen en een evaluatie van de display-apparatuur. Zowel de werknemer als de organisatie hebben profijt van een permanente ondersteuning en relevante aanpassingen van de werkplek.

Downloaden in: en