Ondersteuning van de naleving van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk – Sanctiesystemen en gestandaardiseerde maatregelen van de arbeidsinspecties in de EU-lidstaten

Keywords:

Arbeidsinspecties zijn van cruciaal belang om de naleving van regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen. De ingrijpende veranderingen op de werkvloer als gevolg van nieuwe technologieën en werkregelingen hebben de discussie geopend over de rol van arbeidsinspecties in deze veranderende arbeidswereld.

In deze discussienota worden arbeidsinspecties en verschillende sanctiesystemen in de EU geëvalueerd. De nota reikt beste praktijken voor arbeidsinspecteurs aan om ondernemingen tot een betere naleving te brengen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de doeltreffendheid van een evenwichtige combinatie van overtuigen en handhaven bij inspectiebezoeken.

In de nota wordt verder benadrukt dat er behoefte is aan een gestandaardiseerde beoordeling van veiligheid op de werkvloer. In dit verband worden middelen voorgesteld om deze veiligheid te meten.

Downloaden in: en