Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: soorten, rollen en doelstellingen

Keywords:

De vooruitgang en de toenemende toegankelijkheid van digitale instrumenten en technologieën hebben geleid tot de opkomst van digitale systemen voor VGW-monitoring. Deze kunnen de blootstelling van werknemers aan risico’s verder voorkomen door het verstrekken van volledige en nauwkeurige gegevens die niet beschikbaar zijn via de traditionele methoden voor monitoring van gezondheid en veiligheid op het werk.

Deze beleidsnota benadrukt het belang van een duidelijke definitie van digitale systemen voor VGW-monitoring. Daarnaast worden de voordelen en mogelijke problemen voor zowel werkgevers als werknemers besproken, waarbij het belang van de participatie van werknemers bij de invoering en uitvoering ervan wordt onderstreept.  

Downloaden in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp