Slovenië: Blootstelling aan formaldehyde zoveel mogelijk beperken door het vervangen van harsen

Keywords:

Toen formaldehyde officieel werd geboekstaafd als kankerverwekkende stof van categorie 1B besloot een bedrijf in Slovenië dat de stof gebruikt voor de productie van isolatiematerialen, het over een andere boeg te gooien en preventiemaatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te verbeteren.

Ter vervanging koos het bedrijf voor harsen waarvan het formaldehydegehalte niet hoog genoeg was om als kankerverwekkend te worden aangemerkt. Vooral met dit voorbeeld van een goede praktijk liet het bedrijf zien de blootstellingsniveaus aanzienlijk te kunnen verlagen. De vervanging had ook nog andere gunstige effecten, zoals een betere productkwaliteit en een geringer milieueffect.

Downloaden in: en