Weer aan de slag als receptioniste na botbreuken als gevolg van osteopenie

Keywords:

Een receptioniste die door een ongeluk letsel heeft opgelopen als gevolg van haar osteoartritis en osteopenie kan na een afwezigheid van zes maanden haar werkzaamheden weer hervatten.

In deze casestudy wordt gekeken hoe er afspraken zijn gemaakt over een adequaat reïntegratieplan en op welke wijze dit plan in praktijk is gebracht. Eenvoudige maatregelen zoals contact houden met de werkneemster tijdens haar ziekteverlof en het bieden van de mogelijkheid om stapsgewijs terug te keren, blijken heel belangrijk te zijn.

Daarnaast is er gekeken naar de indeling van haar werkplek en zijn er aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat zij zonder pijn kan werken. Uit deze casus blijkt dat het noodzakelijk is dat professionals in de gezondheidszorg, HR, lijnmanagers en de werknemers samenwerken om effectieve oplossingen te bewerkstelligen om weer aan het werk te kunnen gaan.

Downloaden in: en