Blootstelling aan psychosociale risico’s en gevolgen voor het mentale welzijn van Europese werknemers met een lage sociaaleconomische status

Keywords:

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt neemt het aantal stressfactoren op het gebied van het mentale welzijn toe. In deze review wordt gekeken naar psychosociale risico’s (PSR’s) en nadelige gevolgen voor het mentale welzijn bij Europese werknemers met een lage sociaaleconomische status (LSE-status). De COVID-19 pandemie en digitalisering worden genoemd als sterke externe trends die van invloed zijn op de aanwezigheid van PSR’s en het mentale welzijn op de werkplek voor deze specifieke groep werknemers. 

De review biedt 10 goede praktijken van bedrijven en belanghebbenden die de omvang van de negatieve gezondheidsresultaten bij werknemers met een LSE-status matigen. De bevindingen vormen de basis voor toekomstige onderzoeksrichtingen en stellen beleidsadviezen voor om het beheer en de preventie van PSR’s voor de groep werknemers met LSE-status te verbeteren.

Downloaden in: en