Bescherming van werkers in de online economie: overzicht van regelgevings- en beleidsontwikkelingen in de EU

Keywords:

De groei van de online economie stelt ons voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Online werk — werk dat wordt uitgevoerd via, op of op basis van bemiddeling door online platforms — kent uiteenlopende arbeidsregelingen, zoals occasioneel werk, economisch afhankelijk zelfstandig werk, stukwerk, thuiswerk en crowdwork.

Dit rapport beschrijft de VGW-risico’s die online werk kan meebrengen, gaat na waar de huidige VGW-regelgeving tekortschiet als het om online economie gaat, en geeft voorbeelden van beleidsmaatregelen en regelgevende initiatieven die zijn doorgevoerd of nog worden ontwikkeld om deze risico’s en uitdagingen het hoofd te bieden.

Downloaden in: en