Belangrijkste trends en oorzaken achter veranderingen in informatie- en communicatietechnologie en werklocatie

Keywords:

Dit verslag presenteert de bevindingen van Werkpakket 1 van het EU-OSHA-project 'Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025' (Toekomstverkenning naar nieuwe en opkomende risico's van informatie- en communicatietechnologie en werklocatie voor de veiligheid en gezondheid op het werk in de periode tot 2025).

De trends en belangrijkste oorzaken achter de veranderingen zijn in kaart gebracht in drie stappen: verkenning, raadpleging van deskundigen via telefonische interviews en een Delphi-achtige enquête, en daarna een kleine workshop. Het verslag geeft een overzicht en een beschrijving van deze belangrijkste trends en oorzaken, die zijn ingedeeld naar STEEP-categorie (sociaal, technologisch, economisch, ecologisch en politiek).

Deze factoren gaan van demografische veranderingen tot technologische innovaties. Ze zullen beslissend zijn voor de VGW-uitdagingen waar Europa in 2025 voor komt te staan als gevolg van de digitalisering.

Downloaden in: en